stryku
2019-06-09 23:45

Disclaimer
Mało wiem o RE. Jeżeli palnąłem jakieś głupstwo, dajcie znać.

RE fun 1
No siema. Zawsze ciągnęło mnie do inżynierii wstecznej. Zawsze jednak mówiłem sobie '... Teraz to ja nie mam czasu. Zawalony jestem, ale za miesiąc, to ooo panie. Tak wejdę w RE, że nie będzie wiedziała co się dzieje...'. No i z miesiąca na miesiąc czas mijał, a RE z chusteczką czekała na moje przybycie.

Jakiś czas temu powiedziałem, że tak byś nie może. Nie samym C++ człowiek żyje. Wiedziałem, że muszę mieć jakąś motywację do uczenia, a najlepiej jakbym uczył się też od innych, więc w pracy zebrałem paru chętnych i zacząłem cotygodniowe spotkania o RE. Każdy, kto chce brać udział, musi co jakiś czas coś pokazać - dzięki temu nikt nie będzie zawalony przygotowaniami, bo każdy pokazuje coś, co około 5 tygodni, a jednocześnie będziemy uczyć się od siebie nawzajem. No win-win.

Ale ja nie o tym. Znaczy o tym, ale nie chciałem tylko przedstawić konceptu. Pomyślałem, że będę wrzucał tutaj skrócone (nooo, wyszedł trochę mało skrócony) wpisy o tym, co przedstawiam na spotkaniach. Może kogoś zainteresuje/zainspiruje. Zapraszam.

Abstrakt
Wysokopoziomowo co chcę pokazać w mojej serii spotkań, to format windowsowych plików Portable Executable (PE). Na początek 32-bitowa wersja.

Założenie jest takie: przygotować prosty program (jakiś hello world) i skompilować go do execa. Wrzucić tego execa do hex edytora i z palca tu coś pozmieniać, tam coś dodać, w taki sposób, żeby 'wstrzyknąć' jakiś własny kod, np. taki co przed wypisaniem 'Hello world!', wypisze jeszcze coś (albo wykopie bitcoina, zobaczymy co prostsze). Myślę, że przez taką zabawę, można całkiem fajnie ogarnąć podstawy formatu PE i jak to wszystko tam działa.

Rozłożyłem mój temat na parę spotkań, bo się w jedną godzinę nie wyrobię. Ten wpis przedstawi pierwsze ze spotkań.

Kod programu
Żeby (na ile to możliwe) zminimalizować boilerplate, którym kompilator zanieczyści nam execa, zdecydowałem się na hello worlda w asmie. Cały kod wygląda tak:

include C:\masm32\include\masm32rt.inc

.data
MESSAGE db "Hello world!", 0
MESSAGE_LENGTH equ $ - MESSAGE

.data?
BytesWriten dd ?

.code
start:
  push STD_OUTPUT_HANDLE
  call GetStdHandle

  push NULL
  push offset BytesWriten
  mov ebx, MESSAGE_LENGTH
  push ebx
  push offset MESSAGE
  push eax
  call WriteConsole

  push 0
  call ExitProcess
end start

Czyli prosto. Pobieramy uchwyt do konsoli, piszemy coś tam i wychodzimy z procesu. Skompilowane to zostało VS 2017, x86, w trybie Release.

Plan na ten wpis

W tym wpisie przedstawię strukturę pliku PE. (Nie)stety nie całą, tylko rzeczy istotne z punktu tego co będziemy robić. To, co dziś zrobimy, to dodamy do pliku nową sekcję z kodem, starając się przy tym nie zaburzyć prawidłowego działania dotychczasowego programu.

Lecimy
(Bezwstydnie kradnę rzeczy z arta z wikibooks, którego gorąco polecam!)

Plik PE jest bardzo prosty. Wygląda on tak:

Czyli tak, na samym początku mamy DOS header. Można go przedstawić jako strukturę z C:

struct DOS_Header 
{
  char signature[2] = { 'M', 'Z' };
  short lastsize;
  short nblocks;
  short nreloc;
  short hdrsize;
  short minalloc;
  short maxalloc;
  void *ss;
  void *sp;
  short checksum;
  void *ip;
  void *cs;
  short relocpos;
  short noverlay;
  short reserved1[4];
  short oem_id;
  short oem_info;
  short reserved2[10];
  long e_lfanew; // Offset w pliku, pod którym znajdziemy 'PE Signature'
}

(Zanim przejdziemy dalej - analizujemy plik 32-bitowy. We wszystkich przedstawionych strukturach, char zajmuje 1 bajt, short 2, a long 4. Będzie to ważne, gdy będziemy obliczać offsety memberów w pliku, pobierać ich wartości itp. Warto, również wspomnieć, że wszystkie wartości w pliku są w little-endian)

Jedyne co nas z tej struktury interesuje, to wartość membera e_lfanew. Jest to offset, pod którym znajdziemy sygnaturę PE. Member ten leży pod offsetem 60 (normlenie 60, NIE hexadecymalnie) od początku pliku i zajmuje 4 bajty.

No to wrzucamy execa to HxD i zaczynamy zabawę.

Odczytujemy offset. Wynosi on C8, czyli 200. Skaczemy tam i rzeczywiście widzimy, że mamy pod tym offsetem sygnaturę PE

I to jest wszystko, co się w tej części znajduje. Cztery bajty PE\0\0.

Zaraz za tą sygnaturą znajduje się następna ważna struktura, COFF Header. Wygląda ona tak:

struct COFFHeader
{
  short Machine;
  short NumberOfSections;
  long TimeDateStamp;
  long PointerToSymbolTable;
  long NumberOfSymbols;
  short SizeOfOptionalHeader;
  short Characteristics;
}

i zajmuje 20 bajtów.

Przy bliższym kontakcie, widzimy, że jest tu jedna wartość, która na będzie interesować: NumberOfSections. Będziemy dodawać nową sekcję z kodem, więc dzięki temu memberowi, obliczymy ile jest aktualnie sekcji w pliku.

Obliczmy offset COFF Headera. Wynosi on offset_sygnatury_pe + rozmiar_sygnatury_pe, czyli 200 + 4 = 204.

Obliczmy też od razu offset i wartość membera NumberOfSections. Offset w samej strukturze COFFHeader wynosi 2, więc offset w samym pliku = 204 + 2 = 206. Zobaczmy zatem ile tych sekcji w pliku mamy:

Czyli jest ich 5. Jedziemy dalej - znajdźmy Section Table, czyli tablicę opisującą wszystkie sekcje jakie mamy w pliku. Jak ją znajdziemy, dorzucimy do tablicy naszą nową sekcję.

Żeby znaleźć tablicę sekcji, musimy znaleźć PE Optional Header (PEOH), ponieważ owa tablica leży zaraz za tym headerem. Na szczęście znalezienie go jest bardzo łatwe - znajduję się on zaraz za COFF headerem.

Obliczmy offset PEOH. Wynosi on offset_coff_headera + rozmiar_coff_headera, czyli 204 + 20 = 224. Header ten wygląda tak:

struct PEOptHeader
{
  short signature;
  char MajorLinkerVersion; 
  char MinorLinkerVersion;
  long SizeOfCode;
  long SizeOfInitializedData;
  long SizeOfUninitializedData;
  long AddressOfEntryPoint;
  long BaseOfCode;
  long BaseOfData;
  long ImageBase;
  long SectionAlignment;
  long FileAlignment;
  short MajorOSVersion;
  short MinorOSVersion;
  short MajorImageVersion;
  short MinorImageVersion;
  short MajorSubsystemVersion;
  short MinorSubsystemVersion;
  long Win32VersionValue;
  long SizeOfImage;
  long SizeOfHeaders;
  long Checksum;
  short Subsystem;
  short DLLCharacteristics;
  long SizeOfStackReserve;
  long SizeOfStackCommit;
  long SizeOfHeapReserve;
  long SizeOfHeapCommit;
  long LoaderFlags;
  long NumberOfRvaAndSizes; // W plikach PE wynosi zawsze 16, i tego się będziemy trzymać w tym wpisie. 
  data_directory DataDirectory[NumberOfRvaAndSizes];
}

Struktura data_directory wygląda tak:

struct data_directory
{ 
  long VirtualAddress;
  long Size;
}

Więc rozmiar całego PEOH w naszym pliku wynosi 224.

Mając te dane, obliczmy offset, pod którym leży szukana tablica sekcji. Wynosi on offset_peoh + rozmiar_peoh, czyli 224 + 224 = 448.

Tablica sekcji, to tablica takich struktur:

struct IMAGE_SECTION_HEADER 
{
  char Name[IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME]; // IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME == 8 bytes
  union {
    long PhysicalAddress;
    long VirtualSize;
  } Misc;
  long VirtualAddress;
  long SizeOfRawData;
  long PointerToRawData;
  long PointerToRelocations;
  long PointerToLinenumbers;
  short NumberOfRelocations;
  short NumberOfLinenumbers;
  long Characteristics;
}

Rozmiar tej struktury wynosi 40.

Czyli tak, mamy offset, pod którym zaczyna się tablica (448), mamy rozmiar jednego wpisu w tej tablicy (40), no i mamy rozmiar tej tablicy (5). Mając to wszystko, możemy łatwo obliczyć offset, pod którym musimy wpisać nowe entry, opisujące naszą nową sekcję: 448 + 5 * 40 = 648.

Zanim zaczniemy wpisywać nowe entry, zastanówmy się, co chcemy wpisać.

 • Name - niech będzie .mysect
 • Misc - jest to unia. Nas interesuje member VirtualSize. Jest to liczba bajtów sekcji, jakie mają być załadowane do RAMu, przy ładowaniu programu. Nie zastanwiajmy się na razie nad optymalizacją, i wpiszmy, że chcielibyśmy, żeby nasza sekcja miała 0x1000 bajtów po załadowaniu.
 • VirtualAddress - virtualny adres, pod jaki ma być załadowana nasza sekcja. Obliczymy go za chwilę.
 • SizeOfRawData - liczba bajtów, które sekcja zajmuje w pliku. Bez pitolenia, damy tu 0x1000. Tyle chcemy, żeby zajmowała nasza sekcja.
 • PointerToRawData - offset naszej sekcji w pliku.
 • PointerToRelocations, PointerToLinenumbers, NumberOfRelocations, NumberOfLinenumbers - tym się nie będziemy teraz zajmować. Wpiszemy tu same zera.
 • Characteristics - maska bitowa opisująca naszą sekcję. My zapalimy trzy bity: 0x00000020 - nasza sekcja zawiera kod, 0x20000000 - sekcja może być wykonywana jako kod, 0x40000000 - sekcja może być odczytana. Czyli po zorowaniu tego wychodzi 0x60000020, i to wpiszemy.

Obliczmy VirtualAddress. Przyjmiemy naiwną taktykę. Znajdziemy sekcję, która aktualnie ma największy VirtualAddress, odczytamy jej rozmiar, dodamy ten rozmiar to adresu i tak oto obliczymy VirtualAddress naszej sekcji.

Lecimy. Odczytajmy pierwszą sekcję. Jej offset w pliku jest taki: offset_tablicy_sekcji + indeks_sekcji * rozmiar_jednego_wpisu_tablicy, czyli 448 + 0 * 40 = 448.

Wygląda ona tak:

Czyli mamy wartości:

 • Name - .text\0\0\0
 • Misc.VirtualSize - 0x00000038
 • VirtualAddress - 0x00001000
 • SizeOfRawData - 0x00000200
 • PointerToRawData - 0x00000400
 • PointerToRelocations - 0x00000000
 • PointerToLinenumbers - 0x00000000
 • NumberOfRelocations - 0x0000
 • NumberOfLinenumbers - 0x0000
 • Characteristics - 0x60000020

Analogicznie odczytujemy kolejne sekcje. Wychodzą takie wartości VirtualAddress i SizeOfRawData:

 • .text - 0x00001000, 0x00000200
 • .rdata - 0x00002000, 0x00000400
 • .data - 0x00003000, 0x00000200
 • .rsrc - 0x00004000, 0x00000200
 • .reloc - 0x00005000, 0x00000200

Jak widać, największy VirtualAddress ma .reloc i wynosi on 0x00005000. SizeOfRawData wynosi 0x200.

Mając te dane, obliczmy VirtualAddress naszej tablicy: 0x5000 + 0x200 = 0x5200. Gotowe, tak? No właśnie nie bardzo. Obliczając VirtualAddress musimy pamiętać o jednej ważnej wartości z PE Optional Header - SectionAlignment. Jest to wartość, do jakiej mają być zalignowane sekcje po załadowaniu do RAMu. SectionAlignment jest w naszym pliku pod offsetem 256 i wynosi 0x1000, więc uwzględniając go, obliczamy, że VirtualAddress naszej sekcji wynosi nie 0x5200, ale 0x6000. I taką wartość wpiszemy to pliku.

No i została ostatnia wartość do obliczenia, zanim wpiszemy entry naszej sekcji do tablicy - PointerToRawData. Z tym będzie prościej. Jest to po prosu offset w pliku, gdzie zaczyna się nasza sekcja. Nie będziemy kombinować i wrzucimy sekcję na koniec pliku, więc offset tej sekcji, to aktualny rozmiar pliku - 0x1000.

Podsumowując, wpis naszej sekcji w tablicy będzie wyglądał tak:

 • Name - .mysect\0
 • Misc.VirtualSize - 0x00001000
 • VirtualAddress - 0x00006000
 • SizeOfRawData - 0x00001000
 • PointerToRawData - 0x00001000
 • PointerToRelocations - 0x00000000
 • PointerToLinenumbers - 0x00000000
 • NumberOfRelocations - 0x0000
 • NumberOfLinenumbers - 0x0000
 • Characteristics - 0x60000020

(Reszta już jest w moim następnym wpisie...)

Burdzi0

Przeczytałem wstęp, fajna forma dzielenia się pracą, bardzo mi się ten system podoba, resztę doczytam później ;)

Silv

Brak zdjęć na Firefoksie. "Warning: Potential Security Risk Ahead".

Shizzer

Bardzo fajne. Oby grono inżynierów wstecznych wciąż rosło. Ciekawa działka ale niszowa ;)

Śniący

ciekawy wpis, co prawda jeszcze nic z tego nie rozumiem ale zescreenuje to sobie na później

elwis

Ach, pliki PE, pamiętam na studiach się bawiłem w coś podobnego i wiesz co się okazało? Że wine lepiej się trzyma specyfikacji niż Windows (ale to było dawno, moze coś się zmieniło). :)
Tylko nie wiem po co robić inżynierię wsteczną czegoś co jest dobrze udokumentowane? Akurat tego typu informacji za bardzo nie trzeba pamiętać, bo mamy od tego programów. Każdy debugger czy disassembler z łatwością ci wszystko poprzelicza co gdzie w pamięci trafi. Dużo takich narzędzi jest, jak analizowałem pliki PE (jednak nie windowsowe PE tylko te od UEFI) używałem pev, ale na windowsie pewnie wolicie jakieś okienkowe zabawki. IDA jest chyba najpopularniejsza w tej branży
Powodzenia w poszukiwaniach. :) Może kiedyś złamiesz Intel ME.:D

Spine

@elwis: dobrze udokumentowane można inżynierować wstecznie, żeby sprawdzić, czy dobrze to robimy ;)

elwis

@Spine: Myślę, że sensowniej byłoby napisać, żeby oswoić się z black boxem, mieć czym się podeprzeć. Przecież po to się robi inżynierię wsteczną, żeby zrozumieć jak działa, a jeśli rozumiemy to możemy wykorzystać. Jesli się udaje to jest najlepsze potwierdzenie. :)

blocikinio

Czuje się jakbym czytał WikiBooksa